Petition: Restore the Lackawanna Cut-off and Bring Amtrak to Scranton

Restore the Lackawanna Cut-off and Bring Amtrak to Scranton

Show your support for restoring the Lackawanna Cut-off and connecting Northeast Pennsylvania to New York City via Amtrak service.

%%your signature%%

10,175 signatures = 92% of goal
0
11,100

Latest Signatures
10,175
Robert L.
Sep 25, 2023
10,174
Bobby C.
Sep 24, 2023
10,173
Joe L.
Sep 22, 2023
10,172
Coco J.
Jul 28, 2023
10,171
Tim S.
Jul 11, 2023
10,170
Deborah M.
Jun 26, 2023
10,169
Ashley M.
Jun 23, 2023
10,168
Frank W.
Jun 06, 2023
10,167
Talia R.
Jun 03, 2023
10,166
Emily L.
Jun 01, 2023
10,165
Beth L.
Jun 01, 2023
10,164
Michael G.
May 25, 2023
10,163
C P.
May 22, 2023
10,162
Leonardo J.
May 09, 2023
10,161
Mallory M.
May 08, 2023
10,160
Joseph G.
Apr 29, 2023
10,159
Matt S.
Apr 29, 2023
10,158
Eileen G.
Apr 29, 2023
10,157
Lauren S.
Apr 29, 2023
10,156
Geri H.
Apr 29, 2023